Diensten: Boekhouding

Diensten: Boekhouding

Één van onze kernactiviteiten is het voeren van een volledige boekhouding van voornamelijk vennootschappen en éénmanszaken, zowel in hoofd- als in bijberoep. Door uw boekhouding in detail te verwerken hebben wij een duidelijke kijk op uw resultaten en kunnen wij indien nodig tussentijds bijsturen. Met het opmaken van uw fiscaal resultaat (eenmanszaak) of de jaarrekening (vennootschappen) sluiten we het boekjaar af. We bespreken en analyseren uw cijfers en geven u advies voor de toekomst.