Diensten: speciale opdrachten

Diensten: Speciale opdrachten

Er zijn ook diensten die sporadisch voorkomen en geen terugkerend karakter hebben.

Het opmaken van een financieel plan is daar één van. Wij stellen dit op bij opstart en/of bij investeringsplannen. Zo kunnen wij u hierbij adviseren en begeleiden.

Aan het beroep Accountant & Belastingconsulent zijn enkele wettelijke opdrachten toevertrouwd. Deze opdrachten bestaan uit het opstellen van verslagen omtrent fusies, splitsingen, ontbinden en vereffenen van vennootschappen.

Wij begeleiden u ook bij controles uitgevoerd door de fiscus.